Contact us
Contact us
Back to insights

Tree company en Textgain faciliteren burgerparticipatie door middel van artificiële intelligentie

ccm3
  • AI
  • burgerparticipatie
  • CCM
  • citizen engagement
  • Society
ccm3

Ook dit jaar zal Textgain zijn steentje bijdragen aan de Safer Internet Day. Met een dag vol gratis webinars willen we professionals sensibiliseren voor de laatste trends binnen het online haatspraak.

Kwalitatieve burgerparticipatie dankzij AI

Burgerparticipatie wint meer en meer aan populariteit en draagvlak binnen organisaties, overheden en burgers. Om de toenemende hoeveelheid input op een snelle, efficiënte en kwalitatieve wijze te verwerken, ontwikkelden Tree company en Textgain, met de steun van het Vlaamse agentschap voor innovatie en ondernemen‘CCM’: semi-automatische content codering en moderatie.

CCM & burgerparticipatie

“Het ontwikkelen van CCM (content coding and moderation, nvdr) laat ons toe om sneller en consistenter bijdragen van burgers tijdens participatietrajecten te modereren op drie niveaus: ongepast taalgebruik, dubbeldetectie en codesuggestie.” aldus Michiel Nuytemans, oprichter en zaakvoerder van Tree company, “Ons participatieplatform geeft de moderator automatisch een overzicht van posts die volgens het ontwikkelde algoritme ongepast taalgebruik bevatten of inhoudelijk overlappen met reeds eerder geplaatste berichten (semantische dubbeldetectie). Daarnaast worden automatisch één of meer codes voorgesteld die de inhoud van het bericht van een betekenisvolle categorie voorzien.”
De innovatie van Tree company en Textgain met zelflerende artificiële intelligentie zorgt op die manier voor een collectief geheugen, waarbij het systeem continu bijleert van het werk van het moderatorteam en deze kennis naar hen terugkoppelt.

In April 2017 verkregen Tree company, partner voor eParticipatie en Textgain, spin-off in artificiële intelligentie en taaltechnologie van de Universiteit Antwerpen, bedrijfsinnovatiesteun van het Vlaamse agentschap voor innovatie en ondernemen (Vlaio). In Maart 2018 werd het innovatieproject succesvol afgerond en is de module klaar om breed ingezet te worden bij online participatieprojecten.

De innovatieve moderatiemodule van Tree company en Textgain is ‘up and running’ en wordt onder andere ingezet voor de moderatie van ‘Cirkeltips’ voor OVAM en de ‘wetenschapsagenda’ voor het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek Vlaanderen.

Ook voor help desks

“Maar niet alleen burgerparticipatieplatformen zijn gebaat bij CCM.” zegt Guy De Pauw, CEO van Textgain en doctor in computationele taalkunde, “Het biedt immers ook een handige oplossing voor onder meer klantencontactcentra, help desks, internetfora en andere online infrastructuur waar de snelle en efficiënte verwerking van user-generated content centraal staat.”

Over ‘Cirkeltips’

De Cirkeltips (OVAM) is een online tool die bedrijven helpt om een duurzamer materiaalbeheer te ontwikkelen: op basis van reeds gekende gegevens kunnen bedrijven er hun afvalproductie vergelijken met andere gelijkaardige bedrijven, krijgen ze tips om hun materiaalbeheer te verduurzamen en kunnen ze in discussie gaan over deze onderwerpen. De OVAM wil met deze website de kennis over duurzaam afval- en materiaalbeheer bij bedrijven verhogen. CCM wordt ingezet voor de moderatie en codering van de vragen die op Cirkeltips gesteld worden door bedrijven in Vlaanderen.

Over ‘Wetenschapsagenda’

Met ‘Vraag voor de Wetenschap’ brengen we de wetenschap dichter bij de burger: tijdens de campagne ‘Vraag voor de wetenschap’ (17 april tot 27 mei 2018) roepen we zoveel mogelijk Vlamingen op om hun vragen voor de wetenschap in te dienen op vraagvoordewetenschap.be. Dankzij CCM worden de verwachtte 5 tot 10 000 ideeën op een snelle, efficiënte en kwaliteitsvolle manier gemodereerd op inhoud en taalgebruik én gecodeerd naar 4 hoofd- en 30 sub-categorieën.

Over ‘Tree company’ 

Tree company  is specialist in online burgerparticipatie en zet in op online tools voor maatschappelijke projecten. Tree company werd opgericht in 2011 en bouwt verder op de expertise van haar twee oprichters en zaakvoerders, Michiel Nuytemans en Erwin Berghmans.

Over ‘Textgain’

Textgain  is een spin-off in artificiële intelligentie van de Universiteit Antwerpen en werd opgericht door Dr. Guy De Pauw, Dr. Tom De Smedt en Prof. Dr. Walter Daelemans. Textgain biedt een API aan voor automatische tekstanalyse en profilering, maar ontwikkelt ook taaltechnologische oplossingen op maat voor onder meer de Nederlandse politie en de Vlaamse overheid.